Werkwijze

Made by Sebastian hanteert in haar dienstverlening een gestructureerde en transparante werkwijze zodat jij als klant voortdurend op de hoogte bent van de voortgang van de werkzaamheden van start tot finish, van kick-off tot go-live, van ontwerp tot oplevering.

Bij webdesign & development wordt alles zorgvuldig gedocumenteerd en je wordt voortdurend meegenomen in het proces. Inzake jouw wensen, ambities en doelstellingen wordt er een uitgebreide inventarisatie afgenomen om deze goed in kaart te brengen. Vervolgens wordt dit resultaat gefaseerd opgenomen in het werkproces en uitgevoerd in de ontwikkelingsfase en ontwerpfase. Tenslotten wordt de website op deskundig getest op functionele en technische aspecten en ter oplevering aangebouden waarna je de website direct in gebruik kan nemen. Ook voor de overige diensten wordt een soortgelijke werkwijze gehanteerd.  Kies je voor Made by Sebastian dan kies je voor helder overzicht en transparante communicatie.

  • Fase 1: Development
  • Fase 2: Design
  • Fase 3: Development
  • Fase 2: Delivery

Dankzij een duidelijk en transparent gefaseerd werkproces weet u precies waar u aan toe bent. Van start tot finish. Van idee tot lancering.

Fase 1: Discovery

Een succesvol resultaat begint altijd met een goede voorbereiding. Tijdens de discoverfase worden jouw zakelijke wensen op het gebied van uitstraling, vormgeving en functionaliteit samen met je duidelijk in kaart gebracht en wordt het proces  in gang gezet (kick-off). In deze fase wordt er uitgebreid gekeken naar de aard van jouw bedrijf/organisatie, welke diensten en/of producten je levert, wie je doelgroep is en op welke manier je jouw bedrijf wilt profileren. Zo wordt er een duidelijk beeld gegenereerd van het gewenste resultaat. Deze wensen, ambities en doelstellingen worden vastgelegd in een werkplan wat als basis voor het verdere traject zal worden gebruikt. Afhankelijk van de gewenste design- en/of marketingoplossing(en) wordt het werkplan gestructureerd en gefaseerd opgesteld met duidelijk toegewezen actiepunten van start tot finish (go-live).

Fase 2: Design

In deze fase vindt het daadwerkelijke ontwerp plaats waarbij gelet wordt op de vastgestelde scope en de door jou aangegeven wensen in het werkplan. Voorafgaand aan deze fase is uitgebreid stilgestaan op zaken als functionaliteit, techniek, uitstraling, kleurencombinaties, user-interface en indien van toepassing maatwerk. De designfase geeft al snel aan, weliswaar in ruwe vorm, hoe de gekozen designoplossing (bijv. de website) er uiteindelijk zal gaan uitzien. In deze fase wordt het aangeleverde design met je  besproken en wederom vastgelegd in het werkplan. In deze fase is er natuurlijk gelegenheid tot het stellen van vragen over de werking en het gebruik van jouw website en indien gewenst, lever ik hierbij graag begeleiding en support. Dit geldt natuurlijk ook voor de overige diensten van Made by Sebastian.

Fase 3: Development

Nadat de designfase succesvol is afgerond is het tijd voor de technische aspecten van de website.  Afhankelijk van de omvang aan gewenste functionaliteit wordt de ingeschatte ontwikkeltijd gepland en gereserveerd om dit te realiseren. Deze fase noemen we de developmentfase waarbij het programmeerwerk wordt uitgevoerd, getest, besproken en tenslotte gedocumenteerd. Denk bij deze fase bijvoorbeeld aan zaken als een online boekingssysteem, digitale facturatie, contactformulieren, nieuwsbrieven, gebruikersaccounts en social media integratie. Zaken die gebouwd en/of ontwikkeld moeten worden om de gewenste functionaliteit te kunnen bieden. Om de developmentfase succesvol af te kunnen ronden dient alles uitgebreid te worden getest om eventuele bugs zo veel mogelijk te kunnen voorkomen voordat de website in gebruik wordt genomen.

Fase 4: Delivery

Nadat zowel de design- als de developmentfase succesvol zijn afgesloten kan er worden overgegaan naar de fase van uitlevering, de deliveryfase. Bij een website noemen we dit een go-live, ook wel launch of lancering genoemd. Bij deze uitlevering wordt de website toegankelijk gemaakt voor het publiek en is dus vanaf dat moment bereikbaar voor iedereen. Zoekmachines kunnen de website dan gaan indexeren zodat de website goed kan worden weergegeven in de zoekresultaten. Je kunt vanaf dat moment dus direct aan de slag met online marketing activiteiten om de website onder de aandacht te brengen bij jouw doelgroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken als search engine advertising (SEA) en social media marketing (SMM). Indien je hulp nodig hebt bij de activiteiten na lancering help ik je natuurlijk ook graag.

Scroll Up